Tűz

 Szerző: Sue Patrik katerória: Uncategorized szólj hozzá

A tűz mindig is különleges, mágikus erővel bírt.Az ősember számára védelmet nyújtott, és meleget árasztott. Minden időben megpróbáltak jó viszonyt tartani vele, időről időre elnyerni jóindulatát, vagy megengesztelni, ha különleges pattogásával családi perpatvar közeledtét jelezte.

A tűz megfoghatatlansága hatott a különböző korok gondolkodására is. A négy alapelem közé, a víz, a föld és a levegő mellé a tüzet tették, ugyanolyan fontosnak tartva. Kínában a tűz az öt elem egyike. Az óperzsa vallásalapító, Zarathustra gondolatkörében is fontos szerepet játszik a tűz. Egyiptomban a főnixmadár, amely elégeti magát, s hamvaiból feltámad, az öröklét jelképe. A különböző népek mítoszai nagyjából egyeznek abban, hogy a tűz isteni kiváltság volt, és hősnek tekintik azt, aki ellopta; a görög mitológiában például Prometheuszt.. A tűz a megtisztulás szimbóluma is, a kereszténység gondolatvilágában tisztízótűz formájában jelenik meg, de a tüzet a pokolhoz is társítják. A középkorban babonás elemek jelentek meg. Azt tartották, hogy a boszorkánynak nem fáj a tűz lángja, mert nem kiabál, mikor meggyújtják a máglyát.( Ennek azonban az a magyarázata, hogy a füsttől nem látszott, hogy a boszorkánynak kikiáltott egyént tűzgyújtás előtt megfojtották)

Az emberek szerint könnyű volt megbántani, ezért a legnagyobb elővigyázatossággal bántak vele.Nem volt szabad beleköpni, belepisilni, sót szórni bele:a hiedelem szerint, ha ilyen történt, az balszerencsét, betegséget, p.sorvadást, ótvart okozott.

Viszont, ha a megfelelő tisztelettel kezelték, akkor sok bajtól, betegségtől megvédett.pl.ezért voltak a tűzugrások Szent István napján.

Hippokratesz görög orvos feljegyzéseiben a következő sorokat olvashatjuk:”amit nem gyógyítanak a gyógyszerek, azt meggyógyítja a vas.Amit nem gyógyít a vas, azt meggyógyítja a tűz.Amit nem gyógyít meg a tűz, nos az gyógyíthatatlan.”

A tibeti gyógyítóktól mi is tanultunk olyan kezelési technikákat, amelyeket szentelt gyertyák segítségével végeztünk.A kezelés során a gyertya lángját, lobogásának inetnzitását, alakját figyelve jelzést kapunk arra, mit és hogyan kell tennünk.

Könyvemben leírtam egy technikát, ami a harmadik szem( a belső látás képessége) aktiválását segíti elő:ehhez is a gyertya lángját hívjuk segítségül.

 

Varázslás elképzelhetetlen tűz nélkül:ilyenkor a mágusok varázsigéket mormoltak a máglyák körül.

A tűz lobogása, a füst, a parázs mind-mind szerepelnek mágikus gyógyításokban.pl.Szemmel verés ellen a vízzel együtt hatalmas erejét használták fel, ezért készítették a szenes vizet.

A tűz elpusztítja a negatív energiákat, pusztító hatása után a természet csak óvatosan nyújtózkodva próbál új erőre kapni.

A tűzhöz társul a gyertya, amivel úgynevezett gyertyamágiát folytathatunk.Itt nagyon fontos a gyertya szine, mérete, a kanóc hossza……

Ez egy különös, rejtélyes technika, legközelebb egy külön fejezetet szeretnék rá szentelni…..

Sue PatrikTűz

Szólj hozzá