Hellinger terápia

 Szerző: Sue Patrik katerória: Uncategorized 2 hozzászólás

 

Kevesen tudjátok rólam, hogy útkeresésem során itt Magyarországon egy kedves ismerősöm, és ma már nagyon jó barátnőm segítségével jutottam el Hellinger terápiára.Előtte több helyen, többféle családállítással találkoztam már, de azok nem érintették meg a lelkem.

De ez más volt.Tényleg a lelkek katarzisa, megbékélése és tánca.Itt lehetett sírni és nevetni.Kiadni az elfojtott dühöt és haragot, kimutatni az igaz érzéseket, kimondani őszintén, amit gondolok.

Ma már terapeutának tanulok és nagyon élvezem, hogy állításról állításra, mind résztvevőként, mind állítóként az életem könnyedebbé, gördülékenyebbé és sokkal vidámabbá és önfeledtté vált.

Csak néhány mondat erejéig szeretném nektek bemutatni ezt a fajta terápiás módszert.

 

 

 

Bert Hellinger, született: Anton Hellinger (1925.December 16) katolikus misszionárius.

A keresztségben az Anton nevet kapta, később maga vette fel a Suit Bert nevet (Szent Suitbert után 637–713, aki a frizek apostola, vándorpüspök volt, nevének jelentése: gyorsaság vagy erő révén ragyogó). Hellinger filozófiát, teológiát és pedagógiát tanult. Tanulmányai után 16 éven át egy katolikus misszionárius rend, a Kongregation der Missionare von Mariannhill tagjaként Dél-Afrikában dolgozott a zuluknál. Itt figyelte meg, hogy a természeti népeknél milyen nagy jelentősége és gyógyító ereje van az ősök tiszteletének.

Visszatérése után pszichoanalitikus lett, majd a csoportdinamika, a primérterápia, a tranzakció-analízis és különböző hipnoterápiás eljárások hatása alatt kialakította a saját munkamódszerét, a mára már világszerte ismertté vált családállítást.. A módszert számos területen alkalmazzák, például a pszichoterápiában, a pszichoszomatikus orvoslásban, az életvezetési és nevelési tanácsadásban, a tágabb értelemben vett lelki gondozásban.

Bert Hellinger a Rupert Sheldrake által megfogalmazott morfogenetikus mező erőterében uralkodó törvényeket figyelte meg, és azokat A szeretet rendjei című művében fogalmazta meg. Terápiájának lényege a mezőben lévő rendek helyreállítása. A mezőt ma szívesen nevezi szellemi mezőnek.

Bert Hellinger gondolkodásmódja áthidal minden ideológiát, fölöttük áll, a létezés középpontjára figyel, ahol már vagy még nincsenek szavaink.

Bert Hellinger, bár világszerte elismert pszichoterapeuta, kritikusai mégis szemére vetik, hogy nincs elismert pszichoterapeuta diplomája. Az egyházaknak is dilemmát okoz a vele kapcsolatos állásfoglalás, hiszen a papi rendből kilépett, nem tartozik egyházhoz, mégis egész lénye mély hitet sugároz, módszere pedig sokaknak adja meg a testi-lelki gyógyulást, a lelki békét.

Katolikus papként rendszeresen gyóntatott, és szöget ütött a fejében, hogy rendszeresen gyónó  családokban ismétlődő jelenségeket, ismétlődő tragédiákat látott és kezdte keresni az összefüggéseket.

Mindannyian tudjuk, hogy családunk erősen hat az életünkre, ám nagyon keveset látunk abból, hogy hogyan. A családot közös lélek mozgatja, amely igen távoli családtagok sorsa közt is szoros kapcsolatot teremthet. Sok terhünket saját életünkben szedtük magunkra, ám egy másik részét a család vagy egyes tagjai iránti hűségből hordozzuk, anélkül, hogy sejtenénk.

A Bert Hellinger német terapeuta által kidolgozott családfelállítás onnan kapta nevét, hogy a csoport tagjai a térben megjelenítik, „felállítják” az adott család viszonyait, mégpedig a valóság olyan mély rétegét, amely a hétköznapokban felfedhetetlen. A rátekintés a lélek valóságára egyúttal gyógyulást is hoz.

Kinek érdemes családállításra menni?

Mindenképp érdemes megpróbálni annak, aki
· ismétlődő önsorsrontáson kapja magát,
· akit krónikus betegség kínoz,
· akit sok éve, évtizede kísér valamilyen változatlan rossz érzés,
· aki bizonyos dolgokról világosan látja, miért csinálja „rosszul”, ám ettől nem változik semmi,
· aki valamely rossz kimenetelű, kellemetlen helyzet többszöri ismétlődését tapasztalja,
· akinek sokadik párkapcsolata végződik ugyanúgy,
· akit megrendít egyes családi konfliktusok ereje,
· aki családjában hasonló sorsok ismétlődését fedezi fel.

Bármilyen kellően súlyos betegség, probléma, kudarcsorozat, konfliktus esetén szóba jöhet az állítás. Minél mélyebb, minél súlyosabb, és minél régebbi a probléma, annál inkább érdemes lehet az állítás témájává tenni.

Kétféleképpen lehet részt venni a családállításban: állítóként(kliens) és segítő szereplőként. A szereplők a kliens családjának tagjait személyesítik meg, és nincs más feladatuk, mind elmondani, mit éreznek. Néha rendkívül erősen élik át az adott családtag érzéseit. Ez a fajta részvétel is nagyon sokat ad a részvevőknek, egyedülálló lehetőség annak megtapasztalására, hogyan érzi magát a bőrében és hogyan éli meg sorsát egy másik ember szerepében.

Nagyon sokszor a sok segítő szerep gyakorlatilag feloldja azt a problémánkat, amire állítást szeretnénk kérni, łgy mire odakerülünk, hogy mi leszünk a kliensek, addigra a problémánk már nagyon könnyen megoldhatóvá válik.

Leszögezem:nincs mindenható módszer.Vannak olyan határok, amiket a lelkünk több év munkája után sem tud meg vagy átlépni.A léleknek időt kell hagyni.A mai ember sajnos hajlamos elutasítani, lebecsmérelni olyan gyógyítókat, legyen az orvos, természetgyógyász, terapeuta, akitől ha kilép az ajtón, egy kezelés után nincs eredmény azonnal, de legkésőbb holnapra.Nincs rá idő:azonnali eredmény kell.Ez az EGO szava.

A lelket ez nem érdekli…Hozzá türelem kell…

SONY DSC

Sue PatrikHellinger terápia

2 hozzászólás

  1. Vera
    Válasz

    Régóta készülök erre ,de még míndíg találtam kifogást,hogy miért ne induljak.Tudom,hogy kellene,tudom,hogy segítene,de valamiért nem megy.Talán félek magamtól,a felismerésektől,a válaszoktól.Félek,hogy elveszítek valamit,ami talán nem is volt soha az enyém,csak egy egy illúzió.Félek,hogy kiderül valami olyan,ami rombadönti a jól körülbástyázott életemet.Nem tudok elviselni több veszteséget,de ebbe így belerokkanok.

  2. Szilvi
    Válasz

    Érdeklődve kezdtem el olvasni a blog bejegyzéseit…… minél jobban belemerültem egyre inkább tudatosodott bennem, hogy milyen sok olyan ember van, (akár az én környezetemben is) akinek segíthet a családállítás, aki talán önmagának sem vallaná be, de ez az ami lelkileg helyre teheti, megerősítheti, visszaadhatja önbizalmát, hitét.

Szólj hozzá